Praktiska råd

1) För dagbok  –  Anteckna varje gång du blir slagen eller hotad. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt / händer.

2) Berätta för någon  –  Tala om för någon du litar på vad du blivi utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu, finns det i alla fall någon som vet och vad som hänt / händer.

3) Dokumentera skadorna  –  Skriv upp och fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök skall du kräva att läkaren tar fotografier. Inom sjukvården kan du räkna med att mötas av människor som har erfarenhet av denna sorts skador. Du kommer att ges möjlighet att ensam tala med personalen om det som hänt. Personalen har tystnadsplikt. Om det behövs, kan en kvinnlig tolk tillkallas. Inom sjukvården skall du även erbjudas möjlighet att få kontakt med en kurator. Du har även möjlighet att få stöd av någon ifrån kvinnojouren under din underökning. Även om du inte vill göra något åt situationen just nu, finns detta kvar den dag du gör en anmälan till polisen.

4) Tro inte att det aldrig skall hända igen  –  Ordna en reträtt väg, ha alltid en väska packad så att du kan ge dig av när som helst på dygnet, till t ex kvinnojouren, socialjouren, en vän eller släkting. Bra saker att ha med sig är legitimation, bankkort/dosa/papper, hygienartiklar, mediciner och kläder. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

5) Ring / e-posta till en kvinnojour  –  Där kan du prata med någon och få stöd. Telefonnummer och e-post adresser finns på Internet, i telefonkatalogen och på hemsidorna för riksorganisationen för kvinnojourer www.kvinnojour.com och på www.roks.se. På kvinnojouren tror vi på vad du säger, vi ifrågasätter inte dina ord och upplevelser.

6) Gör en polisanmälan  –  Gör klart för din partner att du inte accepterar dennes beteende. Partners misshandel mot kvinnor och tjejer är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din skull och för att din partner skall inse att det är en kriminell handling. Polisanmälan kan kännas som ett stort steg som du kanske inte är beredd att ta just nu men kanske om något år. Det är då viktigt att du har så mycket som möjligt dokumenterat av det som tidigare hänt.

Du är inte skyldig att anmäla ett brott men det är oftast nödvändigt för att du ska kunna ta tillvara din rättigheter. Vid polisanmälan görs en förundersökning. Du kommer att kallas till förhör. Förhör kommer också att ske med den som är misstänkt för brottet.

Om det finns några vittnen till det som inträffat, kommer även de att förhöras. Du får ha med dig en stödperson vid förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Du bestämmer själv om du har behov av en stödperson och vem det ska vara. Om du inte känner någon som kan följa med, kan du vända dig till kvinnojouren, brottsofferjouren eller socialtjänsten i din kommun. De kan då hjälpa dig.

Om du har språksvårigheter har du rätt till kvinnlig tolk under hela förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

7) Göm ditt besök
Internet Explorer  –  I menyn Verktyg/ Tool väljer du Internet alternativ/ Internet options. Klicka på knappen Ta bort filer/ Delete files. Klicka därefter på knappen Rensa tidigare/ Clear history.

Mozilla Firefox  –  I menyn Verktyg väljer du Rensa ut känslig data Se till att följande alternativ är för-bockade; Webbläsarhistorik, Sparade formulärdata, Filhämtningshistorik, Kakor, Cache. Klicka därefter  Rensa nu.

Safari  –  I menyn Historik/ History väljer du Rensa historik/ Clear history.

Google Chrome  –  I menyn Verktyg/Tool väljer du Historik/History. Tryck sen på Ta bort all webinformation / Clear Browsing Data. Bocka sedan i alla kryssrutor för att rensa allt innehåll och välj även tid i rullmenyn högst upp.

Kommentarer inaktiverade.