Är du utsatt?

Du bär inte skuld för din partners beteende. Partnerns våld eller hot om våld syftar till att få makt och kontroll över dig. Ansvaret för övergrepp mot dig är partnerns.

Du har rätt att fatta dina egna beslut, när du känner dig redo.

Ge dig själv den tid du behöver. Att arbeta sig igenom och ur all form av misshandel tar tid. Lita på dig själv och dina erfarenheter.

Tro på din egen styrka.

Kom ihåg att du själv har den bästa kunskapen och styrkan.

Du har redan de verktyg som du behöver för att överleva och vi kan stötta dig i dina beslut.

Kommentarer inaktiverade.